Beginpagina
Informatie
Nieuws
Voorwaarden
Meestgestelde vragen
Contact
Linkpagina
Producten
WINTER MOTORHANDSCHOENEN
ZOMER MOTORHANDSCHOENEN
RACE MOTORHANDSCHOENEN
OVERIGE MOTORHANDSCHOENEN
MAATTABEL
  motorhandschoen

DE MOTORHANDSCHOENSHOP - altijd voordeel zonder nadeel

  motorhandschoen

Motorhandschoen.nl is onderdeel van Wiro racing ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09181508.
Alle voorwaarden zijn gelijk aan die van Wiro racing.
De hieronder genoemde Wiro racing is dus het zelfde als motorhandschoen.nl.Artikel 1
Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde diensten en producten tussen Wiroracing en een Wederpartij.
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst voorzover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

Artikel 2
Prijzen en aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Wiroracing zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding  een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking op heeft in de tussentijds niet meer beschikbaar is.
De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
Wiroracing is niet verantwoordelijk voor tik-, zet en/of programmeerfouten in de webwinkel. Aan eventuele onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3
Bestellingen

Bestellingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling een bevestigingsmail.

Artikel 4
Betalingen

Betaling geschiedt vooraf door middel van overmaking per bank/giro, iDEAL, paypal of contant bij afhaling.
Uw betaling dient binnen 14 dagen na uw bestelling te zijn voldaan.
Is de betaling binnen 14 dagen niet voldaan dan plaatsen wij de gereserveerde artikelen terug in de winkel voor vrije verkoop.
Wiroracing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5
Overmacht

Wiroracing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Wiroracing kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 6
Leveringstermijn

Alle door Wiroracing genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven. Leveringen geschied in de meeste gevallen door TNT.
Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij Wiroracing derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wiroracing dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de levering. De wederpartij wordt op de hoogte gebracht als een artikel niet op voorraad is en/of niet meer leverbaar is. Wiroracing heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wiroracing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Afhalen is mogelijk na het maken van een afspraak, hetzij telefonisch hetzij via email.

Artikel 7
Annulering/Ontbinding

De bestelde artikelen kunt u binnen 7 dagen na bestelling annuleren. U dient Wiroracing hierover schriftelijk en/of per email te informeren.
Wederpartij dient aan te geven wat u wilt annuleren een deel of de gehele bestelling. Indien wederpartij de bestelling reeds heeft voldaan ontvangt de wederpartij het betaalde bedrag retour.
Indien Wiroracing de bestelling reeds verzonden heeft dient de wederpartij deze op eigen kosten te retourneren. Indien de artikelen voldoen aan de door ons gestelde eisen aan retourez dan ontvangt wederpartij het geld terug. 

Artikel 8
Ruilen/Retourneren

De wederpartij heeft het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling het gekochte artikel en/of artikelen te ruilen/retourneren.
Voorafgaand aan het ruilen/retourneren dient de wederpartij een brief en/of email te sturen naar Wiroracing.
Alleen artikelen gekocht bij Wiroracing in ongebruikte staat en onbeschadigd en in originele verpakkingen kunnen worden geretourneerd. De verzendkosten komen voor rekening van de wederpartij.
Na ontvangst en controle van de staat van de artikelen door Wiroracing,
zal dan wel dan niet het geld binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel aan de wederpartij worden teruggestort.Top 5 bestsellers
FIVE RFX1 MOTOGP
FIVE RFX1 MOTOGP DOVI REPLICA
JOPA 2010 HIPORA
JOPA 2010 AIR CARBON
FIVE RFX 2010
In de aanbieding
MAIN FEATURES Leather and textile construction, perforated leather on fingers Knuckle protectors Reinforced palm No seams on fingers tip Leather rib on fingers Short cuff fitting Adjustable ...

€ 89,00   € 79,00
Winkelwagen
Zoek producten
 
 
Alle bedragen zijn inclusief btw
      Powered by CCV Shop eigen webshop